Sogneeftermiddage

Sogneeftermiddage i Them Sognehus og årets udflugt

Vores sogneeftermiddage består af et par hyggelige timer, hvor vi har inviteret en person fortrinsvis fra lokalområdet til at fortælle om sin særlige historie eller interesse.

Et af højdepunkterne er vores sogneudflugt, hvor vi fylder en bus og tager på tur ud i landet. Det er altid en hyggelig dag med mange samtaler og godt fællesskab.  

Programmet for sogneeftermiddagene 2019-20 kan ses herunder. Desværre er arrangementerne i april-maj aflyst pga. corona-epidemien. 


Torsdag d.5.september kl 14.30

Det går over

- Hans Christian Christensen fortæller om at komme videre efter svær depression


Torsdag d.3.oktober kl 14.30:

Livet som nonne: Søster Marie Gisele

Vi får besøg af Søster Marie Gisèle. Hun vil på en underfundig og humoristisk måde fortælle om sit eget liv - fra barndommen i Frankrig og til voksen-tilværelsen i nonneordenen Jesu Små Søstre i Øm.


Torsdag d.14.november kl 14.30:

Besøg på Skovgaard

Vi besøger Skovgaard Gårdbutik, hvor Joan Tarbensen vil vise rundt og fortælle om arbejdet på gården. Der bliver også tid til kaffe og kage.

Vi kører fra Them Sognehus i egne biler. Der bliver selvfølgelig sørget for kørelejlighed til alle.


Tirsdag d.5.december kl 14.30

Adventsmøde

Sognepræst Majbritt Kjærsgaard Roulund og organist Jost van Ingen står i spidsen for denne eftermiddag, som står i julen og hyggens tegn. Vi starter med en gudstjeneste i kirken.


Torsdag d.9.januar kl 14.30

Steffen Juul Hansen: Sangeftermiddag

Steffen Juul Hansen, som i mange år har været tilknyttet Riverboat Jazzfestival, sætter sig bag klaveret og gør sit til en hyggelig sangeftermiddag.


Torsdag d.13. februar kl 14.30

Lasse Fisker og Majbritt Roulund

Mød graveren og præsten. Lasse og Majbritt vil fortælle om arbejdet og dagligdagen omkring kirken, krydret med små anekdoter og nok også lidt kærligt drilleri.


Torsdag d.5.marts kl 14.30

Keld Dalsgaard:  Historier fra Them-egnen gennem 200 år

Museumsinspektør Keld Dalsgaard fortæller muntre og mindre muntre historier fra Them-kanten. Blandt andet om træskofolk, jernbane, mejeri, velhaverkoloni, museum, skoler, idrætsliv og Godrum.


Torsdag d. 2. april kl. 14.30 - aflyst

Om Lystruphave Efterskole

Forstander Niels Martin Sørensen fra Lystruphave Efterskole fortæller om livet og udviklingen på efterskolen, der ligger på et af de smukkeste steder i Danmark.


Torsdag d. 7. maj - aflyst

Sogneudflugt til Moesgaard

Årets sogneudflugt går bl.a til Moesgaard Museum, hvor vi skal se en storslået udstilling om Pompeji.


Torsdag d. 11. juni kl. 14.30

Sommergudstjeneste og kaffebord i præstegårdshaven

Vi slutter sæsonen med gudstjeneste i Them Kirke, og derefter håber vi på godt vejr, så vi kan få kaffen i det fri i præstens have.

Alle gange: Kaffe og kage  25 kr.

Ophavsret: