Forside

Menighedsrådsvalget 2020

Menighedsrådsvalget i Them sogn, Them og Brande Kirke

Ved valgforsamlingen den 15. september blev følgende valgt til menighedsrådet:

Oluf Dahl
Peter Rust Nørgaard
Ena Schmidt
Christina Kongsbak
Karin Ringgaard
Lena Skov Andersen
Line Hamann
Marianne Eriksen
Louise Kim Gormsen

Følgende blev valgt som stedfortrædere:
Knud Andersen
Helle Byskov Grove
Linda Gry Sørensen

Såfremt der ikke indgives yderligere lister vil nævnte personer udgøre menighedsrådet for de næste 2 år.

Der er mulighed for afstemningsvalg, ved at indgive en kandidatliste senest d.13-10. til kirkekontoret, eller til formanden for valgbestyrelsen Oluf Dahl, Smedebakken 27, 8653 Them. Der bliver så afstemningsvalg til menighedsrådet d. 17-11. Listen fra valgforsamlingen og de indkommende lister udgør kandidaterne til valget.

Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet for en funktionsperiode på 2 år. Listen skal foruden kandidaternes navne underskrives af ni stillere. Kirkeministeriets formular til kandidatliste skal benyttes.
Denne liste kan findes på www.km.dk , www.menighedsraadsvalg.dk eller udleveres ved henvendelse på kirkekontoret.

Konfirmandtilmelding

Her kan du tilmelde dit barn til konfirmationerne i 2021: Konfirmandtilmelding

 

Babysalmesang - tilmelding

Tilmeld dig her:

Babysalmesang