Forside

Ny graver

Velkommen vores nye graver!

Der bliver et nyt ansigt på kirkegården at hilse på fremover.

Dorte Møldrup er ansat pr 1.oktober som den nye graver ved Them og Brande Kirker. Dorte har erfaring med kirkegårdsarbejdet fra en stilling som graver ved kirkegårdene i Tørring, Aale, Hammer og Linnerup.

Dorte er 53 år og bor i Rask Mølle med sin ægtefælle Thule, der driver et økologisk landbrug med 200 malkekøer. Sammen har de fire børn i alderen 26 – 32 år og fire små børnebørn.

Dorte fortæller, at hun glæder sig meget til samarbejdet med det øvrige personale ved kirkerne og til at møde folk her i sognet, når de kommer på kirkegården.

Stort velkommen til Dorte, vi glæder os også til samarbejdet.

Menighedsrådsvalget 2020

Menighedsrådsvalget i Them sogn, Them og Brande Kirke

Ved valgforsamlingen den 15. september blev følgende valgt til menighedsrådet:

Oluf Dahl
Peter Rust Nørgaard
Ena Schmidt
Christina Kongsbak
Karin Ringgaard
Lena Skov Andersen
Line Hamann
Marianne Eriksen
Louise Kim Gormsen

Følgende blev valgt som stedfortrædere:
Knud Andersen
Helle Byskov Grove
Linda Gry Sørensen

Såfremt der ikke indgives yderligere lister vil nævnte personer udgøre menighedsrådet for de næste 2 år.

Der er mulighed for afstemningsvalg, ved at indgive en kandidatliste senest d.13-10. til kirkekontoret, eller til formanden for valgbestyrelsen Oluf Dahl, Smedebakken 27, 8653 Them. Der bliver så afstemningsvalg til menighedsrådet d. 17-11. Listen fra valgforsamlingen og de indkommende lister udgør kandidaterne til valget.

Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet for en funktionsperiode på 2 år. Listen skal foruden kandidaternes navne underskrives af ni stillere. Kirkeministeriets formular til kandidatliste skal benyttes.
Denne liste kan findes på www.km.dk , www.menighedsraadsvalg.dk eller udleveres ved henvendelse på kirkekontoret.

Konfirmandtilmelding

Her kan du tilmelde dit barn til konfirmationerne i 2021: Konfirmandtilmelding

 

Babysalmesang - tilmelding

Tilmeld dig her:

Babysalmesang